Systempriset minskade med 44 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 27 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 77 procent och i SE4 minskade det med 56 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 12,6 procent respektive 35,8 procent. Däremot minskade terminspriset för årskontrakten 2021 med 4,5 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige ökade med 21,2 procent jämfört med föregående vecka.