För tredje året i rad publicerar Fortum miljörapporten för vattenkraften. I 2019 års miljöredovisning ges en övergripande insyn i Fortums miljöåtgärder kring sina vattenkraftverk.

– Alla typer av elproduktion påverkar miljön på ett eller annat sätt, därför är det viktigt för oss på Fortum att vi kontinuerligt jobbar med miljöåtgärder kring våra kraftverk. Att stötta den biologiska mångfalden är ett av Fortums främsta miljömål. Vattenkraften är viktig globalt för klimatfrågan men det är även viktigt att vi hittar bra och konkreta lokala miljöåtgärder. Några exempel på miljöåtgärder i miljöredovisningen 2019 är biotopåtgärder för att optimera och tillgängliggöra ytterligare strömvattenhabitat vid Brohöljan i Bollnäsströmmarna, säger Katarina Erelöf, miljösamordnare, Fortum Sverige.

I 2019 års miljöredovisning ges en översikt över Fortums miljöprojekt och vattenkraftverk i Sverige. Denna tredje upplaga lyfter bland annat hur Fortum förbereder arbetet kring sina anläggningar inför den kommande nationella omprövningsplanen av vattenkraft. Vidare presenteras miljöprojekt för biologisk mångfald. Två av dem är den alternativa fiskvägen Fishheart i Spjutmo samt samarbetet med Upplandstiftelsen om att bevara naturen kring Untra kraftverk.

– Fortum gjorde sin första miljöredovisning 2017. Där fick vi möjlighet att presentera och redovisa Fortums miljöprojekt kring våra vattenkraftverk och de älvar där de finns. Att kontinuerligt kunna visa upp våra miljöåtgärder är viktigt för oss då det gör att alla kan följa med i utvecklingen av våra projekt – såväl tidsbundna som kontinuerliga samarbeten som med bland annat Upplandstiftelsen, säger Jonas Morian, kommunikationschef för vattenkraften på Fortum.