Rya Kraftvärmeverk (Rya KVV), som vanligtvis endast körs under den kalla delen av året, har avropats till förhöjd beredskap för behov i elsystemet. Göteborg Energi har träffat ett avtal med Svenska kraftnät som ansvarar för elförsörjningen på nationell nivå. Syftet är att säkra resurser att avlasta transmissionsnätet och förbättra spänningsstabiliteten i systemet för att hantera driftsituationen i södra Sverige under sommaren.

Enligt avtalet ska Rya KVV vara i beredskap för att kunna tillgängliggöra aktiv och reaktiv effekt under sommaren och avtalet gäller fram till den 14 september 2020. Svenska kraftnät har även tecknat avtal med Karlshamnsverket i Blekinge. Syftet med åtgärderna är enligt Svenska kraftnät att säkerställa spänningsstabilitet och avlastningsresurser som är viktiga för kraftsystemdriften och som inte kan säkerställas via befintliga marknadslösningar.

– I Rya KVV producerar vi både värme och el. Avtalet innebär att vi har driftsatt Rya KVV på en basnivå för att snabbt kunna reglera upp elproduktionen om behovet uppstår. Det känns bra att kunna vara med och bidra till en stabil elförsörjning i landet under sommaren. Avtalet visar att kraftvärmen har en viktig roll i energisystemet, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde produktion på Göteborg Energi.

Svenska kraftnät konstaterar i ett pressmeddelande att driftsituationen i sommar är särskilt ansträngd då flera kärnkraftsproducenter förlängt revisionstiden samt att låga elpriser gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder. ”Kärnkraften, som är synkront ansluten till transmissionsnätet och bidrar, med förutom effekt, även till systemet med viktiga egenskaper som spänningsstabilitet samt kortslutningseffekt. Svenska kraftnät har sedan tidigare avtalat om tillgänglighet av Ringhals 1 som en annan åtgärd för att hantera sommarens utmaningar i södra Sverige.”