ALEC Energy och det svenska företaget Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) som innefattar ett samarbete över 49 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring fram till 2025. Projekten är inriktade på Mellanöstern och Afrika, där Alec Energy avser utöka sitt erbjudande som projektutvecklare och systemintegratör av förnybara energiprojekt.

ALEC Energy och Azelio har ingått samarbete för att utöka ALEC Energys affärserbjudande att leverera el och värme till kommersiella och industriella kunder med hjälp av Azelios teknologi för termisk energilagring. Den unika lagringsteknologin som utvecklats av det svenska företaget kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energikälla, lagra energin i återvunnet aluminium och kostnadseffektivt leverera förnybar energi som värme och el, på efterfrågan dygnet runt. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete över 49 MW fram till 2025 och inleds med 150 kW 2021, följt av 4 MW 2022, 7 MW 2023, 13 MW 2024 och 25 MW 2025.

Det prisbelönta solföretaget, ALEC Energy, är en del av ALEC Engineering and Contracting L.L.C (ALEC) och erbjuder ett komplett spektrum av tjänster, från koncept till drift och underhåll av solcellsprojekt. ALEC är en del av Investment Corporation Dubai och sysselsätter över 12 000.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Azelio i ett långsiktigt partnerskap med möjligheten att introducera denna förnybara teknik i hela regionen och installera kommande verifieringsprojekt av bolagets innovativa lösning”, säger James Stewart, General Manager för ALEC Energy.

”Azelio har inlett en etablering i regionen genom ett verifieringsprojekt i Abu Dhabi tillsammans med Masdar och Khalifa University. Vi stärker nu vår position ytterligare genom att ingå ett långsiktigt samarbete med ett väletablerat företag som ALEC Energy. Vi ser fram emot en lyckade etablering och framtid i regionen”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.