• Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  12 053 MSEK (10 187).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
  • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

Viktiga händelser, januari-mars 2021

  • Avtal om kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft.
  • Försäljning av delar av produktionen från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 genom långsiktigt energiköpsavtal.
  • Avyttring av det landbaserade vindkraftsprojektet Grönhult.
  • Påbörjad byggnation av Vattenfalls första fjärrvärmenät i Storbritannien – Brent Cross South i London.
  • Produktionsstart för fjärrvärme i Amsterdam South Connection.
  • Positivt beslut i förvaltningsrätten om elnätsföretagens intäktsramar för 2020-2023.
  • HYBRIT – demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp planeras i Gällivare.