Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och flödet i älvarna var stigande, men kylan kom sedan tillbaka och redan 1 maj hade flödet minskat igen.

-Under de första veckorna maj har inte mycket hänt och vi väntar fortfarande på att snön i fjällen ska börja smälta i snabbare takt säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum, och fortsätter, -Enligt den väderprognos vi nu har kommer vi få vänta minst en vecka till innan vi ser någon större ökning av flödet. De närmaste dagarna är flödet i de oreglerade vattendragen till och med minskade.

Dalälven
I Österdalälven mellan Trängslet och Siljan är det lågt flöde. Tappningen från Trängslet är låg och nivån i Trängsletsjön stiger med ca 0,5 m per dag. Tillflödet från Rotälven är lågt för att vara i mitten på maj.

I Västerdalälven är flödet sjunkande och det kommer sannolikt vända först efter den 20 maj. Högt flöde i Västerdalälven väntas tidigast sista helgen i maj och kulmen beräknas komma under första veckan i juni. Utan större regnmängder de kommande veckor blir det ett lugnt förlopp i Västerdalälven.

I nedre Dalälven kommer flödet vara lägre än under en normal vårflod. När Västerdalälven kulminerar kommer tappningen från Siljan kunna minskas för att jämna ut vattenföringen nedströms sammanflödet.

Klarälven
I Klarälven har flödet varit stabilt i över två veckor och det ser ut som om den situationen håller i sig i ett par veckor till.

Tillflödet till Höljes beräknas öka under andra halvan av nästa vecka och sedan tar det ca en vecka att fylla upp Höljessjön till den nivå då tappningen behöver ökas. Nivån på sjön är nu 286 m och högsta nivå är 304 m.

Det finns fortfarande mycket snö kvar i norska fjällen och även om vårfloden blir sen förväntas flödet i älven bli nära den normala när det är som högst, men det är först efter Kristihimmelfärdshelgen som det går att göra lite säkrare prognos på hur hög tappningen blir från Höljes. Det vi säkert vet är att det dröjer in i juni innan den kulminerar.

I vattendraget Rottnan är både Kymmen och Rottnens kraftverk stoppade för några veckors underhållsarbeten. Nivån i Kymmen och Rottnen kommer stiga långsamt fram till dess att jobben är avslutade.

Övriga vattendrag i Värmland har låg vattenföring och de flesta reglerade sjöar har nivåer nära den normala.

Ljusnan
Ökningen som har varit i de övre delarna av Ljusnan har avstannat på grund av det kallare vädret. Det finns fortfarande snö kvar uppe i fjällen så flödena verkar komma igång igen i slutet av nästa vecka då temperaturen åter igen kommer att öka enligt väderprognosen.

Vi väntar oss en liten tillrinningstopp i Voxnan när värmen kommer igång igen, men snösmältningen väntas få ett lugnt förlopp om inte det kommer några större regnmängder.

Då Svegsjön måste fyllas till den 1 juni kommer tappningen i nedre delen av älven anpassas efter detta.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275