Fredrik Wäppling är utsedd till ny CFO för Azelio. Bolaget befinner sig i en kommersialisering med ett flertal nyligen signerade avsiktsförklaringar, första installationen hos kund planerad för Q4 2020 och serieproduktion från Q3 2021. Fredrik tillför bolaget omfattande erfarenhet inom bland annat finansiering från ledande positioner i framstående tillväxtbolag.

Fredrik Wäppling kommer att ingå i Azelios exekutiva ledningsgrupp och ersätter nuvarande CFO Kennet Lundberg, som kommer att ha kvar uppdrag inom Azelio. Tillträdet sker den första juni 2020. Fredrik har tidigare haft ledande roller inom finans och drivit projekt inom finansiering och kapitalanskaffning på bland annat Allgon Group, iZettle, Mycronic, Bravida och Preem.

”Med gedigen erfarenhet från både etablerade bolag och bolag i snabb tillväxt tillför Fredrik värdefull kunskap till Azelios kommersialisering”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

För ytterligare information, kontakta
Jonas Eklind – VD för Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80