Sverige har inte råd med höga elpriser som driver investeringar och jobb ut ur landet, det skriver SKGS nyvalda ordförande Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg i en ledare på SKGS webbsida.

I krönikan lyfter Peter Kihlgren att det nu är mindre än ett år till riksdagsvalet. Men att det innan dess kommer några vintermånader då elsystemet vissa dagar kommer att pressas till det yttersta och att Sverige därför kommer ha extremt höga elpriser vissa perioder vilket slår direkt mot den elintensiva basindustrin.

− Peter Kihlgren är helt rätt ute, vi kan konstatera att energipolitiken inte lyckats. Den har inte satt de långsiktiga förutsättningar som är nödvändiga för en stabil elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad. Stora planerbara produktionsanläggningar har lagts ned i södra delen av landet utan att nödvändig överföringskapacitet i elnäten finns på plats, kommenterar Mikael Möller.

Enligt Peter Kihlgren är konsekvenserna av de höga elpriserna tydliga särskilt inom basindustrin vars konkurrenskraft historiskt har stärkts av en trygg och rimligt prissatt elförsörjning. Han menar också att om investeringar inte kan räknas hem genomförs de inte, vilket drabbar klimatomställningen, jobben och välfärden.

− Vi har sett två somrar med ett ansträngt elförsörjningsläge och stora prisskillnader mellan södra och norra Sverige. Det behövs en ny bred politisk överenskommelse om energipolitiken för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att skydda konkurrenskraften idag och möjliggöra omställningen till klimatneutral produktion, säger Mikael Möller.

Läs Peter Kihlgrens krönika här