Under helgen blåste det kraftigt vilket satte fart på vindkraften. Det var dock en kort frist från tidigare veckors vindstilla väder. Efter ett tag avtog vinden och istället blev elen rekorddyr. Nu rapporteras det hur elpriset i södra Sverige steg från 9,3 öre per kilowattimme till 141 öre, en stigning med 1417 procent. Detta är i linje med hur elpriset sett ut i september. När månaden summeras ser vi att elen varit rekorddyr. Ungefär tre gånger dyrare än vanligt och den dyraste månaden någonsin.

– Detta understryker vikten av att vi ser över energipolitiken. Nuvarande ordning är inte hållbar. I Skåne har vi för lite elproduktion i förhållande till vårt behov. Kraftproduktionen har lagts ned på grund av politiska beslut och vi behöver importera fossilbaserad el från våra grannländer. Det är inte bara dyrt, det är även ett klimatpolitiskt misslyckande. Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi har ett parti i regeringen som kallar sig ”gröna” och ändå för en energipolitik som gör att vi eldar mer olja idag än vad vi gjorde för tio år sedan, säger Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne.

Situationen i södra Sverige kan liknas vid en perfekt storm. Regional produktion har avvecklats samtidigt som överföringskapaciteten från norra Sverige inte fungerar som önskat. Lite hårddraget så har regeringen lagt ner Barsebäck – och skickat hela notan till Skåne. Energianalytiker varnar nu för att elpriset kan komma att stiga ännu mer. De svenska hushållen behöver ställa in sig på elräkningar som är trettio till fyrtio procent dyrare än tidigare. För södra Sverige kommer de stigande elpriserna att slå extra hårt. Beräkningar visar att elpriserna kommer att vara dubbelt så höga i södra som i norra Sverige.

– Att en villaägare i Helsingborg nu behöver betala flera gånger mer för sin el än vad hon gör på andra ställen i landet är inte rimligt. Kostnaden för den misslyckade energipolitiken ska inte hamna på hushållen eller näringslivet. Vad vi ser nu är en mycket oroande utveckling som kommer att bränna hål i många skånska plånböcker. För Helsingborgs del är det helt nödvändigt med en stabil tillgång till el. Nuvarande situation är inte hållbar vare sig för näringslivet eller hushållen i Nordvästra Skåne, säger Hans Nelson, ordförande Liberalerna Helsingborg.