pengar el

Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner att Svenska kraftnät använder kapacitetsavgifter (så kallade flaskhalsintäkter) för att finansiera en särskild upphandling av förbrukningsflexibilitet i form av efterfrågeminskning.

– Det är mycket goda nyheter att vi fick beskedet så snabbt. Nu kan vi gå vidare med upphandlingen, säger Tania Pinzon, tillförordnad enhetschef nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Regeringen gav uppdraget att upphandla förbrukningsflexibilitet Svenska kraftnät den 10 november 2022. Detta i syfte att bidra till en sammanlagd minskad bruttoelförbrukning under höglasttimmar i Sverige.

Den här typen av upphandling ligger utanför Svenska kraftnäts normala mandat, och det är därför det behövdes ett godkännande från Ei för att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera upphandlingen.

Svenska kraftnät bedömer att upphandling av förbrukningsflexibilitet kommer att bidra till att dämpa elpriserna i hela Sverige.