Varannan svensk tycker att det är svårt eller mycket svårt att förstå elmarknaden. Det visar en undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Göta Energi. I gruppen äldre över 65 år tycker så många som var tredje att elmarknaden är mycket svår att förstå.

– Vi behöver göra det lättare för konsumenterna att förstå hur elmarknaden fungerar. Det är för krångligt idag och det är främst våra äldre vi sviker, säger Tiina Strid, marknadschef på Göta Energi.

Kantar Sifo har frågat 1 500 svenskar om deras syn på elpriset och elmarknaden. Undersökningen visar att 55 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt att förstå elmarknaden. Av dem anser 28 procent att det är mycket svårt att förstå.

– Det är en marknad som förutom elbolag består av elnätsbolag som har monopol i sina regioner och där du som kund inte kan välja själv. Till detta kommer en stor andel skatter och avgifter, vilket gör det svårt för kunderna att förstå vad som är vad. Vi förstår att många tycker att det här är snårigt, säger Tiina Strid.

Störst är gruppen i Stockholm där 64 procent uppger att elmarknaden är svår att förstå. Även bland de äldre är andelen högre än genomsnittet. I åldersgruppen 65 – 79 år anser 60 procent att de tycker att det är svårt att förstå elmarknaden, varav 32 procent uppger att det är mycket svårt.

– Vi tycker att det är viktigt att människor förstår varför elpriset stiger just nu, vem som tjänar mest på detta och hur man kan sänka sin förbrukning. Det gör vi för att vi tycker att det ska vara enkelt att vara elkund och att det ska vara enkelt att välja elbolag, säger Tiina Strid.