Systempriset har minskat med 18 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset har sjunkit i alla elområden i Sverige. SE1 och SE2 har haft en minskning på 6 procent, SE3 på 14 procent och SE4 på 21 procent.

Medeltemperaturen för veckan låg över det normala med 5,9 grader. Nederbörden ligger fortsatt under det normala. Magasinfyllnadsgraden i Sverige uppgick till 80,4 procent, vilket är något över normalfallet.

I jämförelse med föregående vecka har gaspriserna ökat med 21,3 procent, medan kolpriserna har minskat med 2,3 procent.

Utsläppsrätterna har sett en fortsatt prisökning på 9,4 procent relativt föregående vecka.