Fortum har vunnit en upphandling om demontering av turbiner med kringutrustning vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Barsebäck. Uppdraget är en del av Unipers stora avvecklingsprojekt vilket omfattar samtliga fyra reaktorer som ska rivas.

Uniper genomför ett storskaligt projekt som omfattar samtliga de fyra reaktorer som ska avvecklas vid Oskarshamn och Barsebäck. Rivningen är upplagd så att de mest radioaktiva delarna hanteras först och därefter kommer turen till att demontera turbiner med hjälpsystem, matarvattensystem och andra hjälpsystem. Arbetet beräknas vara avslutat sommaren 2021.

-Vår kunskap och erfarenhet av de metoder och tekniker som normalt används vid demontering av liknande system tillsammans med 40 års erfarenhet från kärnkraftsindustrin gör det möjligt för oss att erbjuda kostnadseffektiva och säkra lösningar för kärnkraftsavvecklingsprojekt, säger Anni Jaarinen, chef för Avveckling och avfall på Nuclear Services-enheten på Fortum.

Avveckling av kärnkraftsverk är ett växande affärsområde och Fortum har nu fått förtroendet att genomföra uppdrag i både Sverige och Finland.-Det här är det första svenska kärnkraftsavvecklingsprojektet för oss och vi ser mycket fram emot att vara med att bidra till en säker och kostnadseffektiv avveckling av reaktorerna i Oskarshamn och Barsebäck, liksom samarbetet med Uniper Sverige, säger projektchef Sergey Ilyukhin, Fortum.