Systempriset ökade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 35 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 33 procent medan det ökade med 6 procent i elområde SE4.

Priset på utsläppsrätter ökade med 4,7 procent under veckan medan priset på elcertifikat sjönk med 2,2 procent och landade på ett veckomedel på 1,8 kronor per MWh.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala medan nederbörden under veckan låg betydligt under medelvärdet.

Under veckan som gick hade Sverige en nettoexport på 614 GWh där majoriteten av exporten gick till Finland och Danmark.