Den 15 december antog EU-kommissionen förslag till ändringar i EU-regelverket för gas (det så kallade gasmarknadspaketet). Ändringarna innebär en anpassad lagstiftning för EU:s gasmarknad.

Syftet med de ändringar som nu föreslås i lagstiftningen är att minska koldioxidutsläppen och främja vätgas, förnybar och koldioxidsnål gas samt att säkerställa energitrygghet för Europas medborgare. Målet är att EU ska minska växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030 och bli klimatneutrala till 2050.

EU-kommissionen följer även upp sin tidigare antagna metanstrategi och de åtaganden som föreslår minskade metanutsläpp för EU:s energisektor.

Gasmarknadspaketet innehåller förslag till ändringar i gasmarknadsdirektiv och gasmarknadsförordning för förnybar gas, naturgas och vätgas. Gaspaketet innehåller även förslag till förordning om minskade metanutsläpp för energisektorn.