EV-marknaden accelererar. I takt med att antalet elbilar blir allt fler ökar efterfrågan på publika laddstationer. Entelios har tecknat ett partneravtal med snabbväxande Recharge som är en ledande laddningsoperatör i Norden med over 2 600 laddstolpar.

Recharge är en pionjär inom e-mobility och driver sedan tiotalet år ett av Europas största och mest använda laddningsnätverk för elbilar, och var tidigare en del av Fortum Charge & Drive.

Bolaget äger 1 600 publika laddstolpar i Norden och hanterar ytterligare drygt 1 000 laddstolpar på frekventerade platser i Sverige, Finland och Norge. På flera av laddstolparna kan mer än en bil ladda samtidigt, så totalt erbjuder Recharge over 3800 laddpunkter.

Nu har Entelios och Recharge tecknat ett flerårigt avtal där elhandelsbolaget svarar för leverans av förnyelsebar ström till alla Recharges nordiska laddstationer, helt i enlighet med kundens krav och miljöstrategi.

«För oss är det viktigt att kunna erbjuda förnybar ström till våra kunder. Entelios möjlighet att bistå oss med rådgivning och andra tilläggstjänster var en bidragande faktor till att vi valde dem som vår samarbetspartner.”, säger Annika Hoffner, VD för Recharge.

Entelios svarar också för en portföljförvaltningslösning som passar Recharges alla behov samt sköter den administration som krävs när det gäller hantering av fakturor liksom uppföljning av kostnader och förbrukning.

Ur ett globalt perspektiv är de nordiska länderna de mest avancerade och snabbast växande EV-marknaderna. Recharge medverkar aktivt till en snabbare övergång till elektriska transporter och en renare värld. Man gör det genom att erbjuda lättanvända och pålitliga EV-laddningstjänster på attraktiva platser.

Recharge är majoritetsägt av Infracapital, som är en del av M&G Plc. M&G Plc är noterat på Londonbörsenoch ett av de största investeringssällskapen i Storbritannien. Recharge AS är moderbolag medan Recharge Sweden AB och Recharge Finland Oy är dotterbolag. Recharge har cirka 40 anställda med huvudkontor i Sarpsborg, Norge, samt kontor i Stockholm och Espoo.