Foto: Fredrik Jönsson

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Effektflexibilitet innebär att en aktör, till exempel en industri, mot ersättning, kan minska sitt effektbehov genom att dra ner på sin elförbrukning eller att en elproducent ökar sin produktion för att möta efterfrågan på effekt. Det fungerar som en delad ekonomi, ungefär som Air Bn´B. Tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”.

Handel med effektflexibilitet kan frigöra kapacitet i elnätet genom att omfördela och minska toppar i elanvändningen. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler kunder kan anslutna sig.

– Samhällets elbehov ökar snabbt samtidigt som det tar tid att bygga elnät, därför är Switch ett viktigt komplement i kapacitetsbristområden. Redan vintern 2019/2020 kunde SWITCH göra skillnad och nu skalar vi upp projektet, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Totalt deltar 14 flexibilitetsleverantörer med en gemensam maxeffekt på maximalt 115 MW mot 60 MW vintern 2019/2020. Här finns tillverkningsindustrier, energibolag, fastighetsbolag och villakunder som samlas av en så kallad aggregator. E.ON ansvarar för att utveckla och driva handelsplatsen.

– Flexleverantörerna bidrar till en mer effektiv användning av elnätet i Skåne vilket är win-win för både samhället och elnätskunderna. Det är unikt att så många olika typer av flexibilitetsleverantörer deltar på storskaliga demonstrationer av flexibilitetsmarknader. Att vi ser ett så stort intresse är mycket glädjande och inspirerande, säger Martin Höhler.

SWITCH kompletterar åtgärderna i den överenskommelse kring elnätskapaciteten i Skåne som träffades mellan regeringen, Svenska Kraftnät och E.ON hösten 2019. Fram tills att förstärkningarna av stamnätet är slutförda 2024 finns nu åtgärder på plats som från och med vintern 2020/2021 säkrar behovet av effekt i Skåne.