Climeon AB (publ) vidareutvecklar sitt erbjudande inom geotermisk värmekraft och återvinning av spillvärme i syfte att kunna erbjuda mer kompletta kraftverkslösningar och har beviljats ett tvåårigt låneavtal om 7,5 miljoner euro av Svensk Exportkredit (SEK) och DNB, med garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF).

– Att sälja mer omfattande lösningar är en viktig del av Climeons strategi. Lånet ger oss bättre förutsättningar för att vidareutveckla kringliggande tjänster och produkter, för att på så sätt erbjuda kunden en mer komplett lösning för förnybar elproduktion, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Vi är stolta över att vara med och finansiera Climeons teknik för grön elproduktion och på så sätt bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Ulrika Virgin, Kundansvarig på Svensk Exportkredit.

– För att vi ska kunna nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen krävs det investeringar i förnyelsebar energi. Därför är vi på DNB mycket stolta över att finansiera Climeon och vara med på deras resa som bidrar till den gröna omställningen, säger Astrid Lindesvärd, Kundansvarig inom Renewables & Infrastructure på DNB i Stockholm.

Lånebeloppet uppgår till 7,5 miljoner euro och löper över två år. Utbetalning av lånet är förenat med villkor som Climeon bedömer kommer uppfyllas innan utgången av oktober 2020.

– SEK vill vara en positiv kraft i omställningen. Climeons verksamhet ligger helt i linje med vår ambition att möjliggöra exportindustrins investeringar mot ett klimatneutralt samhälle, säger Andreas Ericson, Chef för Medelstora företag på Svensk Exportkredit.

SEK är ett statligt bolag som på hållbara och kommersiella grunder finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring och en betydande aktör inom finansiering av förnyelsebar energi.

EIF utformar, främjar och implementerar finansiella instrument för kapital och skuld som specifikt riktar sig till små och medelstora företag.