Stena Aluminium-Johan Thunholm - VD

Azelio och Stena Aluminium planerar för ett globalt och långsiktigt samarbete där Azelios energilager ska färdigställas hos Stena Aluminium. Energilagren får en egen produktionslinje där de kommer att fyllas med återvunnen flytande aluminium. Tillvägagångssättet är ett genombrott i industrialiseringen av produkten som medför stora energibesparingar och ger Azelios energilagringssystem en ännu starkare klimatprofil.

”Cirkulär ekonomi är centralt i Azelios erbjudande. Vi lagrar förnybar energi i en återvunnen råvara som dessutom har de goda egenskaperna att inte tappa lagringskapacitet över tid och kan återvinnas igen. Samarbetet med Stena Aluminium blir en viktig kugge i vårt arbete med att leverera hållbara lösningar för lagring av förnybar energi”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

”Vi ser fram emot samarbetet med Azelio eftersom det är ett steg i vår strategiska utveckling av verksamheten. Ambitionen att sträva mot en cirkulär ekonomi är centralt även i vår verksamhet, och tillsammans kommer vi nu att utveckla framtidens hållbara lösningar inom energilagring”, säger Johan Thunholm, VD för Stena Aluminium.

Samarbetsavtalet med Stena Aluminium är ett led i Azelios förberedelser för volymproduktion av sina energilagringssystem, vilken beräknas planeras starta under tredje kvartalet 2021.

Klimatpåverkan av elektricitet som levereras från Azelios energilagringssystem har i en livscykelanalys visat sig motsvara 23 gCO2/kWh, vilket är väsentligt lägre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt lägre än för dieselgeneratorer vid motsvarande tillämpning. Genom att fylla energilagren direkt vid Stenas smältverk minskar denna klimatpåverkan ytterligare.

Azelio lagrar energi från till exempel sol och vind i en aluminiumlegering och gör den tillgänglig dygnet runt som el och värme. Aluminium är ett fördelaktigt material både miljömässigt och ekonomiskt, då det kan återvinnas hur många gånger som helst och heller inte tappar lagringskapacitet över tid. Genom att använda återvunnen aluminium sparas ca 95% av den totala energimängd som används vi framställande av aluminium från bauxit.