Bild: Borås Elnät

Alingsås Energis styrelse har nu utsett Rickard Bern till ny vd för energikoncernens två bolag, Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Rickard tillträder tjänsten 21 december i år och efterträder Jan Olofzon, som valt att lämna sitt uppdrag. Jan kvarstår som vd fram till Rickard tillträder.

– Jag är glad och stolt över att kunna presentera Rickard Bern som ny vd för Alingsås Energi, säger styrelseordförande Thomas Pettersson. Rickard har de kompetenser och erfarenheter, från sina tidigare uppdrag, som vi i styrelsen har sökt. Rickard Bern kommer närmast från tjänsten som vd i Borås Elnät AB.

– Det känns också väldigt bra att processen fram till idag löpt på smidig, där såväl styrelse som, ägare, ledningsgrupp och fackliga parter varit helt eniga och ser Rickard som rätt person att ta Alingsås Energi in i framtiden. Vi ser alla fram emot att tillsammans med Rickard ta oss an alla spännande utmaningar och omställningar som energisektorn står inför, samt att driva arbetet för kommunens vision enligt bolagets ägardirektiv framåt, fortsätter Thomas Pettersson.

Rickard Bern har en gedigen erfarenhet från bolagets samtliga affärsområden från sina tidigare befattningar, som vd i Borås Elnät, affärsområdeschef på Alingsås Energi, samt från tidigare chefsbefattningar på Göteborg Energi.

– Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag och att tillsammans med Alingsås kommun, kunder och all personal på Alingsås Energi få fortsätta utveckla arbetet med att skapa ett tryggt, smart och hållbart Alingsås. Jag vet att Alingsås Energi är ett välskött bolag med engagerade medarbetare och det känns fantastiskt att få förmånen och förtroendet att komma tillbaka till Alingsås, säger Rickard Bern.