Det blåser snålare vindar över Öresundskraft. Årets resultat efter finansnetto spås minska med 120 miljoner kronor på grund av varmare väder, Corona och vikande försäljning. Styrelsen har godkänt företagets föreslagna åtgärdsprogram.

– Vi kommer inte nå det budgeterade resultatet för 2020 som uppgår till 400 Mkr. Utfallet för helåret 2020 bedöms bli 280 Mkr. Den varma vintern, låga elpriser, vikande försäljning samt följderna av Corona pressar resultatet, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– Det kommer att bli ett betydande resultattapp, det är helt klart.

Den milda vintern har minskat behovet av fjärrvärme vilket slagit hårt mot Öresundskrafts ekonomi. Till detta kommer befarade kundförluster i spåren av Corona och en allmänt minskad efterfrågan, bland annat på solceller och stadsnätsanslutningar.

– Nu måste vi både bromsa och gasa. Vi måste minska våra kostnader: dra ner på nyanställningar, skicka hem konsulter och se över kostnadsbilden i allmänhet. Några uppsägningar är inte aktuella.

– Men vi kan inte enbart spara oss ur problemet. Vi fullföljer flertalet av de satsningar som pågår för att i nära samarbete med kunder utveckla framtidens affärer. Och vi kommer att fortsätta investera i våra anläggningar för att säkra leveransförmåga och minska kostnader. Vi har en ambition att hålla hjulen i gång även under Corona-tider. Att fullfölja våra utvecklingsprojekt och investeringar hjälper till att skapa arbetstillfällen även utanför Öresundskraft.

– Resultattappet för 2020 är en indikation på tuffare tider. Det ger oss ännu mer motivation för att driva på utvecklingen av Öresundskraft och förbättra alla delar i verksamheten.