Batterilager för ökad flexibilitet på elnätet

I ett led att skapa mer flexibilitet på elmarknaden investerar Varberg Energi i ett nätbatterilager. Leverans och installation av batteriet kommer att skötas av Solkompaniet.

Varberg Energi har länge legat i framkant med att testa ny teknik. Redan för fem år sedan investerade de i Solsidan som länge var Sveriges största solelpark. I takt med att energimarknaden digitaliseras, decentraliseras och elektrifieras vill Varberg Energi komplettera elnätet med ett nätbatteri för att utveckla flexibilitetstjänster och utvärdera både teknik och nytta med att erbjuda systemtjänster till energisystemet.

– Vi vill vara ett föredöme inom den fossilfria omställningen och inspirera andra företag, både privata och kommunala, och organisationer att följa efter oss. Den här satsningen är också ett sätt att stärka effektbalans och nätstabiliteten i stort och göra energisystemet mer hållbart, säger
Jens Nordberg, affärsområdeschef Energihandel på Varberg Energi.

Batterilagret är stort som en container. Det kommer att tas i drift under första kvartalet 2022 och placeras i anslutning till Varberg Energis huvudkontor.

– Vi har installerat flera batterilager till kommersiella byggnader och är tacksamma för förtroendet att vara med och driva utvecklingen av elmarknaden med ett batteri kopplat direkt till elnätet. Med batterier kan vi utjämna effekttoppar, vilket gör stor nytta i ansträngda elområden och när andelen förnybar el ökar, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

Fakta:
Nätbatteriet är ett första steg för Varberg Energi för att utveckla nya hållbara tjänster för sina kunder. Satsningen görs med hjälp av flera aktörer; bland annat Solkompaniet som levererar och installerar nätbatteriet, Checkwatt som kommer att tillhandahålla EMS (Energy Management System) vilket innebär kommunikation och styrning av batteriet på plats och Ntricity vars plattform kommer att sköta handeln mot Svenska Kraftnät. Batteriet planeras vara inkopplat i slutet av mars 2022 och är på 400 kW/1020 kWh. Storleken på batteriet är 10 x 4 meter. I ett nästa steg planerar Varberg Energi att installera ett ytterligare större batterilager där planen är att det ska vara i drift år 2023.