Alfa Laval etablerar en ny affärsenhet, Electrolyzer and Fuel Cell Technologies, med mål att ta tillvara intressanta affärsmöjligheter inom vätgassektorn. Detta initiativ bekräftar bolagets tydliga fokus att driva energiomställningen mot rena energikällor.
De senaste tre åren har Alfa Laval arbetat inom marknaden för vätgas, och tillhandahållit banbrytande produkter och lösningar inom elektrolysörer och bränsleceller. Alfa Laval ser marknadens affärsmöjligheter och har därför beslutat att etablera en ny affärsenhet för att utveckla nya produkter och lösningar inom vätgasapplikationer i samarbete med ledande industriaktörer. Genom bolagets omfattande expertis inom värmeöverföring och metallurgi har Alfa Laval en unik position inom vätgasområdet.

Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval, säger i en kommentar: ”Genom att etablera en dedikerad affärsenhet bekräftar vi vårt engagemang och fokus att driva viktiga initiativ i det föränderliga energilandskapet. Vätgas spelar en central roll i energiomställningen och vår ambition är att påskynda omställningen genom innovation och industrialisering av elektrolysör- och bränslecellskomponenter.”

Alfa Laval meddelar också idag att de kommer att etablera ett innovationscenter för värmeväxlare, bränsleceller och elektrolysörkomponenter för att ytterligare driva innovation, FoU och testning inom dessa områden, både ur ett kapacitets- och tidsperspektiv. Innovationscentret kommer att placeras vid bolagets huvudkontor i Lund, där den största värmeväxlarfabriken finns. Investeringen är betydande vad gäller såväl resurser som utrustning.

Madeleine Gilborne, för närvarande chef för Clean Technologies och Vice President för Energidivisionen, blir chef för den nya affärsenheten, vilken kommer att vara på plats senast den 1 januari 2024 och vara en del av Energidivsionen.

Visste du att.. Medan förnybar energi, såsom sol och vind, är de snabbast växande energikällorna idag, kan en betydande del av det framtida energibehovet inte direkt elektrifieras. Det kräver en användning av rena molekyler som vätgas. Användning av vätgas, som genereras genom elektrolys, är i drivande i denna omställning.