Bild: Samancor

Swedish Stirling AB och Richards Bay Alloys (”RBA”) har ingått en avsiktsförklaring rörande försäljning och installation av 18 PWR BLOK till en 7,2MW anläggning i Richards Bay, Sydafrika. Värdet på en framtida affär förväntas bli $18MUSD (167 MSEK).

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har tecknat en avsiktsförklaring och kommer nu inleda förhandlingar med RBA avseende försäljning och installation av 18 PWR BLOK. Värdet på en framtida affär uppskattas till $18MUSD (167 MSEK).

RBA är en privat ägd ferrokromanläggning i Richards Bay, Sydafrika. Bolaget befinner sig i slutskedet för att säkerställa finansiering av modernisering och återstart av deras två 38MVA bågugnar. Moderniseringarna kommer att säkerställa anläggningens konkurrenskraft. Installationen av 18 PWR-BLOK kommer att ytterligare minska RBA:s produktionskostnader, minska koldioxidutsläppen med 63 000 ton/år, samt därmed även sänka bolagets koldioxidbeskattning.

– Swedish Stirlings PWR BLOK-teknologi är en viktig del i processen för att göra Richard Bay Alloys till en modern, konkurrenskraftig och hållbar ferrokrom-anläggning. Det kommer att minska våra framtida produktionskostnader såväl som våra koldioxidutsläpp. En modern teknik för en modern ferrokromanläggning, säger Andries van Heerden VD RBA.

– Vi är mycket nöjda med att RBA redan i ett tidigt skede klargjort att de har för avsikt att köpa och själva äga installationen. Detta kommer alltid vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för kunderna och ger dem också ett skydd mot beskattning av koldioxid, säger Gunnar Larsson, VD Swedish Stirling.