84 Vinkraftverk nu invigda i Åsele

Idag (den 23 maj) invigs Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk. Media är välkomna att närvara, på plats eller via en direktsänd webcast.

Blakliden Fäbodberget, som ligger i Lycksele och Åsele kommuner, började byggas 2018 och står nu färdig att tas i drift. Parken, som ägs av Vattenfall tillsammans med Vestas och AIP Management, har en total effekt på 353 MW och kommer att leverera fossilfri el till cirka 200 000 hushåll.

Vattenfalls chef för affärsområdet Wind, Helene Biström, samt hållbarhetschef Annika Ramsköld, kommer att närvara vid invigningen. Även representanter för Vestas, AIP Management, Åsele och Lycksele kommuner samt lokala företagare kommer att finnas på plats.

I samband med invigningen kommer det även att finnas möjlighet till rundturer i vindkraftsparken samt intervjuer med Vattenfalls företrädare.

För att delta krävs en personlig anmälan till press@vattenfall.com

Invigningen kan följas på följande länk:

Ett detaljerat program för invigningen samt mer information om Blakliden och Fäbodberget hittar du här:

Vindkraftsprojekt Blakliden och Fäbodberget – Vattenfall

Fakta Blakliden Fäbodberget:

  • Blakliden Fäbodberget ligger i ett område beläget i Åsele och Lycksele kommuner.
  • Vindkraftparken består av 84 vindkraftverk, vardera 180 meter höga (inklusive rotorblad).
  • Anläggningens effekt är 353 MW med en beräknad årsproduktionen om 1,1 TWH.
  • Blakliden och Fäbodberget ägs av Vattenfall tillsammans med Vestas och AIP Management. Vattenfalls ägarandel är 30 procent.