Vid årsskiftet 2021 infördes den nya skattereduktionen för installation och materialkostnader för solceller och annan grön teknik. Intresset för solceller har sedan dess vuxit och många privatpersoner ser över möjligheterna att producera sin egen el. För att möta den stora efterfrågan föreslår nu regeringen 260 miljoner kronor till solcellsstöd i vårändringsbudgeten.

För två veckor sedan presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2021 där bland annat stora satsningar och åtgärder fanns med i spåren av coronapandemin. Förutom det fanns även ett förslag till utökat medel för solcellsstöd, detta eftersom det nya solcellsbidraget lett till ett ökat intresse för installation av solceller bland privatpersoner. Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår nu därför regeringen att 260 miljoner kronor ska avsättas till solcellsstödet i årets vårändringsbudget.

Så fungerar det nya solcellsstödet
Det nya solcellsstödet som infördes vid årsskiftet 2021 innebär att privatpersoner kan få en skattereduktion för installation av solceller och annan grön teknik. Avdraget hanteras numera av Skatteverket och innebär en direkt skattelättnad när fakturan för installationen kommer. Det maximala belopp som kan ges i avdrag för arbete och material är beslutat till 15% av installationskostnaden för solceller. För annan grön teknik till exempel laddstolpar uppgår avdraget till 50% av installationskostnaden.

– Den nya modellen innebär en enklare process för både privatpersoner och installatörer jämfört med det tidigare sättet då man behövde ansöka om bidrag, berättar Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

Stor potential
Det finns en stor potential för solenergi att växa som energislag i Sverige. Energimyndigheten har tidigare presenterat statistik som visar på ökad tillväxt och som väntas öka med det nya stödet. Något som också avgör den fortsatta tillväxten är politiska satsningar.

– Personligen tycker jag ökningen av solcellsbidraget är symbolpolitik. Visst är det bra att stödja privatpersoner som vill skaffa solceller, men 260 miljoner kronor är inte ens en promille av stadsbudgeten. Om regeringen skulle vilja bidra till en grön omställning på riktigt, så skulle man satsa betydligt mer, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft.

Förslaget från regeringen kommer att behandlas och beslutas av riksdagen den 16 juni.