Vattenfall har tecknat avtal med RWE om avyttring av Norfolk Offshore Wind Zone. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP. Affären säkerställer en fortsatt utveckling av projektet och fossilfri el till miljontals brittiska hem.

Norfolk-zonen består av tre vindkraftparker – Norfolk Boreas, Norfolk Vanguard West och Norfolk Vanguard East utanför Englands östkust. Detta är en av de största havsbaserade vindkraftsprojekten i världen med en total kapacitet på 4,2 GW, vilket motsvarar elanvändningen hos 4 miljoner brittiska hushåll.

Vattenfall ser avtalet med RWE som bästa vägen framåt för både bolaget och Norfolk-projektet. Med avyttringen ökar Vattenfalls möjligheter att investera i fossilfria projekt som bättre passar den övergripande portföljen och riskaptiten, samtidigt som framtiden för Norfolk Offshore Wind Zone säkras. Försäljningen innebär att de nedskrivningar och avsättningar som Vattenfall redovisade tidigare i år återförs. Vattenfall fortsätter vara en betydande utvecklingsaktör inom havsbaserad vindenergi, till exempel genom det nya samarbetet med BASF för att utveckla Nordlicht-klustret på 1,5 GW utanför Tysklands kust.

Vattenfalls fortsatta verksamhet i Storbritannien består bland annat av 1,1 GW installerad vindkraftskapacitet till havs och på land, till exempel den flytande havsbaserade vindkraftparken Muir Mhor på 798 MW som utvecklas tillsammans med Fred Olsen Seawind, samt en rad av landbaserade vindkraftsprojekt på 500 MW. Vattenfall bygger dessutom värmenät i tre brittiska storstäder och bibehåller därmed rollen som en av landets ledande och oberoende distributionsnätoperatörer