Skellefte Krafts kraftvrmeverk i Hedensbyn Skellefte

Skellefteå Kraft har ansökt om och beviljats bidrag till en produktionsanläggning för förnybar vätgas. Detta som en del av arbetet med att hitta alternativ till fossilt bränsle till tunga transporter på väg och inrikes flyg.

 

Skellefteå Krafts kraftvärmeverk i Hedensbyn, Skellefteå. Foto: Cliff Warg/Skellefteå Kraft

– Skellefteå Kraft vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och vi ser förnybar vätgas som en möjlig del av lösningen på energi- och klimatomställningen, säger Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft har beviljats bidrag till en investering för att upprätta en anläggning för förnybar vätgasproduktion i anslutning till Skellefteå Krafts kraftvärmeverk i Hedensbyn. Anläggningens primära syfte är att minska CO2-utsläppen genom att ersätta flygbränsle i inrikes flyg vid Skellefteå Airport samt ersätta diesel för tunga transporter på väg. Dessutom kommer ytterligare CO2-besparingar att göras genom att värme och syrgas som uppstår vid vätgasproduktionen tas tillvara.

– Vi gör det här som ett pilotprojekt som kommer att ge oss viktiga erfarenheter. Inte minst för den pågående utredningen om en storskalig industrisatsning inom förnybar vätgas och elektrobränslen. Skellefteå Kraft som stor producent av förnybar el kan komma att spela en viktig roll som möjliggörare i utvecklingen av en vätgasmarknad, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

Projekteringen av projektet beräknas starta under första kvartalet 2024. Byggstarten beräknas kunna ske under andra kvartalet 2025 och färdigställande och driftsättning av anläggning beräknas till slutet av 2025.