Foto: Christian Andersson, Apelöga

Den 5 november tecknade Vattenfall AB en hållbarhetskopplad kreditfacilitet, en så kallad Revolving Credit Facility, på 2 miljarder euro, tillgänglig i flera valutor. Den nya kreditfaciliteten ersätter Vattenfalls befintliga och ej utnyttjade kreditfacilitet på 2 miljarder euro som tecknades 2014.

Den nya faciliteten som avser täcka Vattenfalls löpande finansieringsbehov har en löptid på tre år med en option på två ettåriga förlängningar. Detta möjliggör för Vattenfall att låna pengar med kort varsel om nödvändigt. Kostnaden för faciliteten är kopplad till Vattenfalls mål för utsläppsintensitet av koldioxidekvivalenter (CO2e).

Vattenfalls mål för utsläppsintensitet av CO2e till 2030 innefattar utsläpp enligt Scope 1 & 2 och har godkänts av Science Based Targets initiative1. Kostnaden för faciliteten är baserad på Vattenfalls framsteg för att nå detta mål. Kostnaden blir lägre om utsläppsintensiteten av CO2e är under en bestämd nivå och en premie måste betalas över en viss nivå.

– Detta är en viktig kreditfacilitet för Vattenfall som säkerställer vår finansiella flexibilitet. Länken till utsläppsintensitet av CO2e visar att hållbarhet är integrerat i hela vår organisation, inklusive finansieringsaktiviteter. Vi ser nu fram emot ett bra samarbete med bankerna, säger Johan Gyllenhoff, Head of Finance och Group Treasurer på Vattenfall.

Totalt medverkar femton banker i den nya kreditfaciliteten. Dessa utgör från och med nu Vattenfalls huvudsakliga bankrelationer.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., London Branch, Danske Bank, Handelsbanken, ING Bank N.V., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, MUFG, NatWest, Nordea, Rabobank, Royal Bank of Canada, Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale and Swedbank AB deltog i transaktionen som Mandated Lead Arrangers och Bookrunners.

Société Générale Corporate & Investment Banking har varit koordinator och dokumentationsagent.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit facilitetsagent och hållbarhetsrådgivare.