Carin Lidman har valts till ny styrelseordförande för Mälarenergi AB av kommunfullmäktige i Västerås. Carin Lidman tar över ordförandeposten efter Staffan Jansson som lämnar Mälarenergis styrelse i samband med att han blir kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Carin Lidman har en lång politisk erfarenhet och är idag bland annat kommunalråd och ledamot för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Västerås. Fram till dess att Carin tillträder ordförandeposten officiellt kommer Staffan Janson att vara kvar som ordförande. Carin kommer även fortsatt att vara ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen. Utöver de lokala uppdragen har Carin också uppdrag i Europeiska regionkommittén, som ledamot i dess utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE).

– Jag är glad och hedrad över uppdraget som Mälarenergis styrelseordförande. Jag har alltid varit intresserad av miljö- och energifrågor och att få ägna mig åt att leda ett bolag som driver klimatomställningen på riktigt ser jag verkligen fram emot. Jag känner Mälarenergi som ett välskött bolag som har varit och är viktigt för att driva miljöfrågorna framåt i Västerås. Jag har dock mycket att lära och sätta mig in i den kommande tiden, säger Carin Lidman.

– Det känns bra att få hälsa Carin välkommen till Mälarenergi, jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne. Hennes gedigna politiska erfarenhet och intresse för hållbarhet, i kombination med stadens tillväxt och Mälarenergis roll som samhällsbyggare gör att vi kan fortsätta att utveckla Västerås och regionen hållbart. Jag vill också rikta ett hjärtligt tack till Staffan för ett engagerat arbete i och med styrelsen. Han har som ordförande varit ett stort stöd både för mig som VD och för företagsledningen. Under hans ordförandeskap har vi tagit flera stora steg inom klimat- och miljöområdet, bland annat fasat ut olja och kol samt byggt ett antal faunapassager, säger Niklas Gunnar VD för Mälarenergi.

– Det har varit intressant och utvecklande att leda styrelsens arbete i Mälarenergi, och vi har tillsammans med Mälarenergis engagerade personal och ledning tagit många viktiga steg mot ett hållbarare samhälle. När jag nu kliver av uppdraget i Mälarenergi känns det bra att lämna över stafettpinnen till Carin, som jag vet kommer att leda styrelsearbetet på ett alldeles utmärkt sätt, säger Staffan Jansson, avgående ordförande för Mälarenergi.