Förra veckans spotpris var hela 23 % högre än veckan dessförinnan, men ändå landade det på låga 5,45 €/ MWh. Detta är fortfarande bland de lägsta veckopriser vi har haft i Norden. Trots att det finns gott om plats i magasinen fortsätter producenterna att ha hög produktion för att bereda plats för vårens och sommarens smältvatten.

Marknaden har prisat in mycket låga priser under sommaren innan priserna börjar gå uppåt igen fram emot nästa vinter.

Tillgången överstiger efterfrågan

Priserna på lite längre sikt hänger med ihop med vad som händer i Europa. Gas- och kolpriset fortsätter falla och ligger på historiskt låga nivåer, medan priset för utsläppsrätter (koldioxidpriset) handlas mer sidledes. Effekten av coronaåtgärderna är den största faktorn som påverkar marknaderna där tillgången överstiger efterfrågan på allt från aluminium, till gas och kol. Marknaderna förväntar sig att läget ska normaliseras men under tiden kommer råvaror och energi att säljas till låga priser.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 28,5 TWh (- 2,2 TWh)

Systempris: 5,45 €/ MWh (+ 1,03 €/ MWh)

Terminspris YR-21: 21,26 €/ MWh (- 1,59 €/ MWh)