April har passerat och våren har ett stadigt grepp i de flesta delarna av landet. Under månaden har vädret i söder varit torrt, milt och tidvis blåsigt, medan vädret i norr varit normalt för årstiden men med lite mer nederbörd än normalt. Elpriset har fortsatt på rekordlåga nivåer och snittpriset landade i elområde 3 på ca 9 öre/kWh vilket är det lägsta sedan juli 2015.

I Kundkrafts elprisrapport i mars förutspåddes nya elprisrekord under april månad. Precis som prognosen löd sjönk elpriset ytterligare under april och snittpriset i elområde 3 landade på 9,84 öre/kWh enligt statistik från elbörsen Nordpool. Detta kan jämföras med fjolårets snittpris på 42,41 öre/kWh under samma månad och det är med andra ord historiskt låga elpriser just nu. Inte sedan juli 2015 har ett så lågt snittpris noterats på elbörsen.

Därför fortsätter elpriset falla
Anledningen till att priset fortsätter att falla är att det är gynnsamma förhållanden för elproduktion i landet. Vattenmagasinen är fyllda en bra bit över det normala för tillfället och när temperaturen stiger kommer nivåerna att kunna höjas ytterligare. Detta då det kommer stora mängder smältvatten från fjällen som går ut i älvarna och sedan hamnar i magasinen.

  • Förhoppningsvis kan det bli en bättre vårflod i år jämfört med förra året då vi inte hade lika stora snömängder. Om snösmältningen och islossningen sker i lagom takt kan vi också lagra mer smältvatten i vattenmagasinen, säger Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Förutom vattenkraften fortsätter även vindkraften att leverera över det normala. Senaste årets utbyggnad av vindkraften visar än en gång hur det påverkar elprisets utveckling, och med några dagar med nordliga vindar under månaden som gått har det producerats stora volymer.

En annan faktor till varför elpriset fortsätter att falla är att elförbrukningen är lägre jämfört med normalt på grund av Coronakrisen. Vissa delar av samhället går på halvfart och elförbrukningen i stora industrier är något lägre än vanligt.

Vädrets påverkan
De flesta vet att vädret påverkar elproduktionen och speciellt i Sverige där vi har mycket förnyelsebar energiproduktion. Under månaden har vädret i söder varit torrt, milt och tidvis blåsigt, medan vädret i norr varit normalt för årstiden men med lite mer nederbörd än normalt vilket påverkat elpriset till viss del.

Meteorologen Mikael Sjöstrand på Klart.se berättar att starten på april bjöd starka vindar, hagel och åska i söder men att det sedan varit en lugn månad vädermässigt.

  • April blir sammanfattningsvis en mild och torr månad med flera varma dagar i söder om än dock ingen rekordvärme, säger Mikael.

I norr har vädret varierat desto mer och nordvästliga vindar har fört in mycket fukt mot fjällen som lett till att både snö och regn fallit från Härjedalen upp till norra Lapplandsfjällen.

  • Temperaturmässigt har det varit en ganska typisk månad i norr, främst då flera lågtryck dragit in och att högtrycken endast gett torrt och milt väder under kortare perioder, berättar Mikael.

Elprisprognos maj
Under början på maj kommer det enligt prognosen falla mer regn än vad det gjort i april då ett lågtryck väntas nå upp över landet från väst eller syd. Det ser ut att dröja till tidigast någon vecka in i maj innan något högtryck etablerar sig och ger torrt och varmt väder igen, rapporterar Klart.se.

Med den inledande väderprognosen pekar alltså mycket på att elpriset kommer ligga kvar på låga nivåer även i maj och även under kommande sommarmånader om inte förutsättningarna förändras drastiskt. Även om konsumenterna gläds över det ihållande låga elpriset är det många elleverantörer som är hårt pressade när intäkterna sjunker.

  • Elpriserna under 2020 ser ut att kunna bli ett av de billigare åren sedan 15 år tillbaka, avslutar Kajsa på Kundkraft.