Systempriset ökade med 55 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 20 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 20 procent och i SE4 minskade det med 4 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 33,4 procent respektive 22,4 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 3,5 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige ökade med 5 procent.

Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden var högre än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i Norden och Sverige med 0,2 procentenheter respektive 0,3 procentenheter jämfört med föregående vecka.