Svenska kraftnät ökar upphandling av FCR-D ned

Den 1 januari 2022 började Svenska kraftnät upphandla den nya stödtjänsten FCR D ned. FCR-D ned används för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det fjärde kvartalet 2022 kommer 165 MW FCR-D ned upphandlas för dygnets alla timmar.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downwards Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. FCR-D ned används för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 – 50,5 Hz.

Upphandlingsplan för fjärde kvartalet 2022

Under kvartal 3, 2022 upphandlas en fast volym på 120 MW för samtliga timmar. Upphandlingen sker vid samma auktionstillfällen som för FCR-N och FCR-D upp. Volymen är satt utifrån en bedömning av vilket utbud som kommer att finnas tillgängligt under perioden.

Under kvartal 4, 2022 kommer en fast volym på 165 MW upphandlas för samtliga timmar, vilket är en ökning med 45 MW.
Upphandlingen sker vid samma auktionstillfällen som för FCR-N och FCR-D upp.
Upphandlingsplanen kommer att uppdateras kvartalsvis. Mer information avseende kvartal 1, 2023 kommer att publiceras under december 2022.