Systempriset steg med 1 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna steg i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 steg spotpriserna med 16 procent och i SE3 och SE4 steg spotpriserna med 12 respektive 11 procent.

Terminspriset för kol sjönk under veckan med 4,6 procent.

Terminspriset för olja gick ökade med 2,2 procent medan terminspriset för gas sjönk med 3,4 procent.

Tillgängligheten för svensk kärnkraft var 92 procent för veckan.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala.