Sjunkande spotpriser.

Systempriset sjönk 37 med procent jämfört med föregående vecka och landade på 33 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 25 procent och genomsnittspriset var 26,8 EUR/MWh. Priset i elområde SE3 minskade med 46 procent och i SE4 med 51 procent . Genomsnittspriserna i SE3 och SE4 var 29,9 EUR/MWh respektive 33,1 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 16,9 procent och hade ett veckomedel på 185 USD/ton.

Medeltemperaturen var 6 grader högre än genomsnittet. Den tillgängliga kärnkraftskapaciteten i Norden befinner sig på 68 procent vilket är en minskning med 9,9 procent sedan föregående vecka.

I Sverige är den tillgängliga kärnkraftskapaciteten 71 procent, vilket är en minskning med 15 procent. Ringhals 4 är på revision till och med den 31 januari 2023.