Sjunkande spotpriser i samtliga svenska elområden.

Systempriset sjönk med 18 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade under veckan med 9 procent. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriserna med 24 respektive 14 procent.

Terminspriserna för kol och olja ökade under veckan med 5,8 respektive 3,4 procent. Även terminspriset för gas ökade, det med 1,8 procent.

Temperaturen i Sverige låg på normal nivå för veckan och nederbörden låg betydligt under medelvärdet.

När det kommer till kärnkraften är Forsmark 3 på revision. Olkiluoto 2 avslutade sin revison den 3 maj och Oskarshamn 3 avslutar sin den 11 maj.