Vid årsskiftet 2020 kommer Ringhals 1 tas ur bruk ett år efter att Ringhals 2 stängdes ner. Det innebär att efter årsskiftet kommer Sverige ha sex stycken aktiva kärnreaktorer, fördelat på tre kärnkraftverk. I takt med att kärnkraften minskar ökar mängden vindkraft i energisystemet, men räcker det för att hålla elproduktionen och elpriserna i balans?

Sedan April 2015 har det stått klart att Ringhals 1 och 2 ska stängas i förtid efter beslut av ägarna Vattenfall. Den 30 december 2019 stängdes reaktor 2, och nu den 31 december 2020 är det dags för reaktor 1 att tas ur bruk. Förutom reaktorerna i Ringhals har flera andra kärnkraftsreaktorer i Sverige tagits ur bruk de senaste åren, däribland Oskarshamn som stängde två av fyra reaktorer 2017.

Stor elproduktion från kärnkraft
Produktionen från reaktorerna i Ringhals har uppgått till närmare 900 TWh el, eller 900 000 000 000 kilowattimmar per år. Detta motsvarar el för att försörja ungefär 200 000 hushåll per år med hushållsel eller 20 000 eluppvärmda villor. Även om reaktor 1 och 2 gått på lägre kapacitet under avställningsperioden är det en stor andel av elproduktionen som minskar i och med nedstängningen. Av Sveriges totala elproduktion i år har kärnkraften stått för ungefär 30-35 % och är tillsammans med vattenkraften de två största energikällorna.

Så påverkas elpriset
Kärnkraften är en trygghet för Sveriges elproduktion eftersom den är oberoende av väder, och på så vis kan inte produktionen styras av väderläget som det gör i vatten-och vindkraften. När flera reaktorer har stängts de senaste åren, och nu även Ringhals 1 och 2 stängts kommer elproduktionen från kärnkraften att minska. Resultatet av detta blir att Sverige blir mer beroende av vatten-och vindkraften för att hålla elproduktionen i balans. I perioder kan även importerad el från närliggande länder bli vanligare när den egna produktionen inte motsvarar efterfrågan – något som kan påverka elpriset ordentligt.

– När elproduktionen från vind-och vattenkraft inte når upp till elkonsumtionen kommer elpriset bli högre. En annan effekt av att kärnkraftverken stänger är att kraven på Sveriges överföringskapacitet mellan norr och söder stiger, eftersom elproduktionen därmed blir mer koncentrerad till norra Sverige. Om inte överföringskapaciteten mellan norr och söder förbättras väsentligt kommer det vara stora skillnader i elpris mellan norra och södra Sverige, menar Anders Kaijser som är Vd på Kundkraft.

Elpriset kan stiga mer i syd
Sydvästlänken som skulle vara i drift 2015 och som skulle säkra upp kapaciteten i södra Sverige har blivit kraftigt försenad. Detta bidrar till att överföringskapaciteten som Anders Kaijser nämner är lägre än vad man räknade med när beslutet av nedstängning av Ringhals togs.

– I slutändan är det elkonsumenterna i söder som får betala notan genom att elpriset i söder är fyra gånger högre under vissa perioder än det i norr. Det tycker inte jag rimmar med en likabehandling av Sveriges invånare, kommenterar Kundkrafts sparekonom Sharon Lavie.