Trots Corona-situationen upplever många marknader en kraftig prisuppgång.Låga temperaturer säkerställer sen snösmältning och hög energiförbrukning.Tillsammans med stigande råvarupriser är detta en perfekt cocktail för stigande elpriser i Norden. Se veckans videouppdatering av kraftmarknaden här: