Ingen höjning av fjärrvärmepriset under 2022 för privatkunder och en mycket liten justering för företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2022 års fjärrvärmepris.

Prisdialogen mellan Öresundskraft och kunderna har än en gång resulterat i mycket små prisjusteringar. Inför 2022 är priset oförändrat för privatkunder. För företagskunder höjs priset med 1 procent i Helsingborg och behålls oförändrat i Ängelholm. Öresundskraft har därtill lovat max 2 procent inför 2023 0ch 2024.

–Prisdialogen fungerar. För privatpersoner och hushåll har priset sedan 2012 i genomsnitt ökat med någon procent per år och även för företagskunder har prisutvecklingen varit dämpad och stabil. Det säger Björn Goffeng, produktansvarig för värme och kyla på Öresundskraft.

–Stabiliteten och förutsägbarheten uppskattas extra mycket av kunderna i dessa tider när elpriserna ökar, något som inte påverkar fjärrvärmepriset. Och till skillnad från värmepumpar bidrar fjärrvärmen med el när vi som bäst behöver den, under den kalla årstiden.

Synsättet att använda återvunnen energi för uppvärmningsändamål och el för mer kvalificerade uppgifter speglas i den korrigerade modell för prissättning som Öresundskraft nu flaggar för. Under 2022 införs ett temperaturintervall i prismodellen och inför 2023 och 2024 justeras fördelningen mellan energi- och effektdel av kostnaden. Förändringarna, som enbart rör företagskunder, har behandlats inom Prisdialogen och prisåtagandet påverkas inte.

–Den nya prismodellen fokuserar mer på effekt och mindre på energi, minskar skillnaden mellan kalla och varma år och ger bättre förutsägbarhet. Samtidigt stärker vi fjärrvärmens konkurrenskraft ytterligare och gynnar energieffektiviseringar som bidrar till minskat effektbehov, avslutar Björn Goffeng.