PowerCell Sweden AB (publ) har gått med i den europeiska vätgasalliansen European Clean Hydrogen Alliance. Alliansen är ett EU-initiativ som syftar till att göra EU ledande inom vätgasområdet och att med hjälp av vätgas och vätgasteknologi stödja EU:s åtagande om att uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

European Clean Hydrogen Alliance har som mål att fram till 2030 genomföra en bred implementering av vätgasteknologier inom flera områden, däribland inom vätgasproduktion från förnyelsebara energikällor samt inom industri- samt transportsektorn. Alliansen lanserades i mars i år och ingår i de satsningar som EU gör för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och bibehålla ett industriellt ledarskap. Ett stort antal företag, myndigheter och forskningsorganisationer ingår i Alliansen.

För PowerCell innebär deltagandet i alliansen att bolaget får möjlighet att vara med och definiera vilka projekt och investeringar som skall göras inom vätgasområdet inom ramen för EU:s gröna giv och EU:s vätgasstrategi.

”Vi är glada över att vara med i Clean Hydrogen Alliance och ser fram emot att tillsammans med andra aktörer inom branschen verka för en fossilfri framtid. Inom alliansen kommer vi att bidra med vår expertis inom den roll som bränsleceller kan spela för energiomställningen och en övergång till en ekonomi som kännetecknas av noll-utsläpp”, säger Per Ekdunge, vice vd för PowerCell Sweden.

Vätgas ses av EU som en avgörande pusselbit för en övergång till mer hållbar energiförsörjning och för att nå de mål som slagits fast inom ramen för EU:s gröna giv. I juli i år lanserade EU en ambitiös vätgasstrategi som bl a innebär investeringar på totalt 430 miljarder Euro fram till 2030 för att bygga upp en årlig kapacitet för vätgasframställning på totalt 40 gigawatt. Ett flertal medlemsstater, däribland Tyskland, Spanien och Danmark har därefter lanserat egna vätgasstrategier ägnade att stödja EU:s övergripande strategi.