Det brasilianska patentverket, the National Institute of Industrial Property (INPI), har godkänt ytterligare ett patent för en av det svenska mikrobränslecellsföretaget myFC:s innovationer. Lösningen som beskrivs i patentet möjliggör sänkt tillverkningskostnad genom minskat antal komponenter.

Den nu patenterade lösningen gör tillverkningen av en bränslecell med polymer-elektrolytmembran enklare och mer kostnadseffektiv. Specifikt omfattar patentet ett nytt sätt att sammanfoga bränslecellerna genom punktsvetsning, vilket i sin tur möjliggör färre komponenter.

Den teknik patentet omfattar är särskilt tillämpbar för exempelvis elcyklar, elmopeder och autonoma mobila robotar (AMR) som används i tillverkningsindustrin.

– Det här patentet är ytterligare bevis för vår tekniska spets i de segment vi riktar in oss på, det vill säga fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras stödsystem. Varje industri eftersträvar förenklad, mer kostnadseffektiv tillverkning. Det gör innovationer som vår som minskar antalet komponenter mycket attraktiva, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Patentet i fråga har tidigare godkänts i Kina, Mexiko, Japan, Kanada, Sydkorea, EU och USA. myFC:s globala patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-25 08:00 CET.