Övik Energi inleder ett samarbete med Göteborgsföretaget Liquid Wind som innebär att Örnsköldsvik blir platsen för Sveriges första kommersiella anläggning för produktion av elektro-metanol.

– Örnsköldsvik har goda förutsättningar för att vara med och bidra till framtidens energilösningar, säger Kristina Säfsten, VD på Övik Energi.

Liquid Wind utvecklar och bygger storskaliga anläggningar för framställning av elektrometanol, eMethanol, som framställs via vindkraftsbaserad el och koldioxid från biobränsleeldning och blir därmed ett koldioxidneutralt bränsle.

Nu är planen att förlägga den första produktionsanläggningen i Örnsköldsvik.

– Att få möjlighet att vara bland de första i världen att fånga in och använda biogen koldioxid för att producera elektrobränsle är mycket spännande. Utsläppen av koldioxid från Hörneborgsverket minskar också och det är ett stort plus, säger Kristina Säfsten.

– För Liquid Wind är samarbetet med Övik Energi mycket glädjande. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och anläggningen i Örnsköldsvik blir sannolikt vår första fullskaliga produktionsanläggning. Närheten till övriga industrier på Domsjö industriområde och dess utvecklingskluster med bland annat RISE känns viktigt och intressant för oss, säger Claes Fredriksson, VD för Liquid Wind.

För Övik Energi innebär samarbetet en ny och intressant utveckling av ett redan brett samarbete med den regionala industrin. Det innebär även ökad energieffektivitet och ett bidrag till ett mer hållbart samhälle.

– Det är en utvecklingsmöjlighet som stärker vår roll som energileverantör till vår lokala industri. Vårt fokus på leverans av ånga och fjärrkyla, tillsammans med möjligheten till samlokalisering vid Hörneborgsverket är viktiga för samarbetet med Liquid Wind. Samlokaliseringen gör också att vi kan bli ytterligare energieffektiva i vår energiproduktion, säger Kristina Säfsten.

– Lokaliseringen i anslutning till Hörneborgsverket är idealisk. Vi får möjlighet att integrera anläggningen med Övik Energis kraftvärmeverk och därmed öka energieffektiviteten genom att använda överskottsvärme från Liquid Winds anläggning för leverans av värme till Övik Energis fjärrvärmeproduktion. Närheten till hamnen är också av stort praktiskt och strategiskt värde, säger Thomas Nilsson, ansvarig för affärsutveckling på Liquid Wind.

Tekniken bygger på att fånga in biogen koldioxid från Hörneborgsverket och kombinera den med grön vätgas framställd från vindkraftsbaserad el. eMethanol är enkel att lagra och lätt att använda som ersättning till fossila bränslen. Den eMethanol som produceras kommer i första hand att användas för sjöfarten.

Tidplan och kostnader

Liquid Wind har skapat ett starkt konsortium av leverantörer av utrustning som används för produktion av eMethanol. Liquid Wind kommer att starta projektering av anläggningen under november 2020, i nära samarbete med Övik Energi. Den totala investeringen är ca 1.5 miljard kronor och målet är att fatta investeringsbeslut tidigt 2022. Den eMethanol som kommer att produceras ska i första hand användas för sjöfarten och Liquid Wind har långt komna diskussioner med ett ledande rederi som planerar att använda eMethanol som bränsle i nya fartyg. Med en byggtid på cirka 2 år kommer produktionen av eMethanol att starta tidigt 2024, lagom till att nya fartyg kan vara i drift.

Om Liquid Wind

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som arbetar för en hållbar värld. Med bas i Göteborg är Liquid Winds fokus att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av eMethanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral transport och industri. Anläggningarna kommer producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan Liquid Wind erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. www.LiquidWind.se