Nya föreskrifter för mätning av gas gäller från 1 oktober 2022

 

Nu är de nya föreskrifterna för mätning av gas klara och publicerade. Att föreskrifterna för mätning av gas har ändrats beror på att de behövde anpassas efter nya förutsättningar på gasmarknaden. Föreskrifterna EIFS 2022:6 träder i kraft den 1 oktober 2022.

I oktober kopplas den dansk-svenska gasmarknaden samman med naturgasledningen Baltic PipeLänk till annan webbplats.. Det innebär en ökad mängd gas i systemet och en revidering av den nuvarande balanseringsmodellen.

”Med anledning av det har Ei beslutat om nya mätföreskrifter som är anpassade efter de ändrade förutsättningarna på gasmarknaden.”

De viktigaste ändringarna i de nya föreskrifterna jämfört med de tidigare är:

Timvisa mätvärden avläses och rapporteras varje hel timme för de stora användarna och i gränspunkterna, för att möjliggöra balansavstämningar med tätare intervall.
Månadsmedeleffekten tas bort.
Tiden för slutlig avräkning förkortas och ska skickas in den 8:e vardagen varje månad.
De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2022. I och med det upphävs också de tidigare föreskrifterna, EIFS 2014:8 och ändringsföreskriften EIFS 2020:3.