Förberedelserna har varit i full gång under några veckor och nu är vi redo att ta det första spadtaget för Örebro läns största markförlagda solpark – ”Solhagen i Torphyttan”. Media är välkomna att delta.

”ska stå klar till sommaren 2020”

Solparken byggs invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan, utanför Lindesberg, och är placerad i en fårhage. På en yta stor som en fotbollsplan beräknas ”Solhagen” producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Nog för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Den beräknade livslängden är 30 år, vilket gör ”Solhagen i Torphyttan” till en långsiktig och hållbar investering i förnybar energi.

Målet är att ”Solhagen i Torphyttan” ska stå klar till sommaren 2020 och att vi ska kunna leverera de första kilowattimmarna till våra kunder i augusti.

Med hänvisning till coronaviruset och riskerna med eventuell smittspridning kommer vi, förutom att vi är utomhus och begränsar antalet deltagare, att se till att vi håller avstånd till varandra.

Anmäl ditt deltagande till fredrik.klingvall@lindeenergi.se senast onsdagen den 13 maj.