Även om maj 2020 inte varit den varmaste så sken solen i snitt omkring 290 timmar över Sverige. Om hälften av alla svenska villor haft solpaneler på taket skulle det ha genererat en elproduktion på 1,6 miljarder kilowattimmar, vilket motsvarar den el som 120 000 personer använder under ett helt år, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Solenergi har blivit en allt populärare energikälla. Enligt en färsk undersökning som elbolaget Bixia låtit göra är hela 86 procent av svenskarna positiva till solenergi. Och alltfler väljer att installera solceller på sitt tak. För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt), har maj månads solstrålar genererat cirka 1600 kilowattimmar.

– Vi märker att intresset för solel har ökat då många, både privatpersoner och företag, investerar i egna solcellsanläggningar. Dessutom är det många som väljer att sälja sin överskottsel vidare, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Många nya solelsproducenter

Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel.

– Hittills i år har vi skrivit avtal med 250 nya solelsproducenter som säljer sin el genom oss. Den här utvecklingen ger ringar på vattnet, där grannar inspirerar varandra att både göra en god klimatinsats och samtidigt tjäna en slant, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Trots den stora ökningen av solelsproducenter i Sverige så står solel fortfarande för en liten del av den totala elproduktionen i landet, inte mer än en knapp procent.

– Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. Potentialen på våra breddgrader är långt bättre än de flesta tror. För att få ännu fler villaägare att bli soleproducenter lanserade vi ett komplett solcellspaket under förra året, där vi även erbjuder kunderna att sälja sin överskottsel genom oss på Bixia, säger Peter Janefjord.

Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer från förnybara källor, den allra största andelen kommer från vattenkraft.

För mer information se filmen ”Hur mycket el producerar vi i Sverige och från vilka källor. https://bit.ly/3dlXizf

Så har vi räknat:
Antalet villor i Sverige är enligt SCB cirka 2 miljoner, ungefär hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.
1 kW installerad effekt ger cirka 1 kWh varje soltimma. En solanläggning på 5,5 kW (vilket är en vanlig anläggning för villor) generera alltså cirka 5,5 kWh per soltimma.
Hälften av Sveriges villor, cirka 1 miljon x 1600 kWh (kilowattimmar per villa) = 1,6 miljarder kWh.

Källor: SMHI, SCB.