PowerCell Sweden AB (publ) har fått order på bränslecellsstackar och bränslecellssystem från bolagets distributör på den Sydkoreanska marknaden, Bumhan Industries Co., Ltd värda totalt MSEK 3,5. Leverans beräknas ske under det andra och tredje kvartalet i år.
Samtidigt intensifierar Bumhan sina satsningar på bränslecellsteknologin genom att skapa ett nytt dotterbolag som enbart fokuserar på bränsleceller, Bumhan Fuel Cells Co., Ltd.

Bumhan Industries Co., Ltd är sedan i augusti 2018 PowerCell Swedens distributör samt service- och samarbetspartner på den sydkoreanska marknaden. Bumhan Industries startade 1990 och är specialiserade på tillverkning av högtryckskompressorer för fartyg och kraftgenerering. För att öka sin satsning på bränsleceller har Bumhan beslutat att starta ett dotterbolag som helt och håller fokuserar på bränsleceller och bränslecellsteknologi, Bumhan Fuel Cells Co., Ltd. Dotterbolaget kommer även att ta över det distributörsavtal som moderbolaget idag har med PowerCell Sweden AB.

”Sydkorea satsar stort på bränslecellsteknologin och vi vill bättre ta till vara de goda möjligheter som finns på området genom en ökad fokusering. Vårt nya dotterbolag kommer att satsa enbart på just bränslecellsteknologin vilket vi är övertygade om kommer att öka våra affärer och göra oss än mer framgångsrika”, säger Hyun Khil Shin, vice president på Bumhan Industries Co., Ltd.

Den nu erhållna ordern omfattar ett antal bränslecellsstackar och bränslecellsystem för stationära applikationer till ett totalt värde av MSEK 3,5. Ordern beräknas levereras under det andra och tredje kvartalet i år.

”Sydkorea ligger mycket långt framme när det gäller bränslecellsteknologin och är ett av de länder som kommit längst både när det gäller användning i fordon och i stationära applikationer. Att Bumhan nu ökar sin satsning på området är ännu ett bevis på utvecklingen och betydelsen av den sydkoreanska marknaden”, säger Yibo Zhao, försäljningsansvarig för Asien på PowerCell Sweden.