Den 1 september 2020 tillträdde Sebastien Meyer Lagouarde som ny Vice President och försäljningschef för affärsområdet Power Systems i Sverige. Sebastien har 15 års erfarenhet inom Schneider Electric inom affärsområdet Industry och produktmarknadsföring, försäljningsledning och affärsutveckling inom norra Europa.

Affärsområdet Power Systems säljer och levererar system och lösningar inom elkraftdistribution upp till 72kV. Med marknadsledande produkter som ställverk och reläskydd som kompletteras av nya innovativa digitala lösningar och system, säkerställer Schneider Electric driftsäkerhet och optimering av kundernas anläggningar idag och för framtiden.

För att möta marknadens behov av att effektivisera sina verksamheter och få mer insyn i sin elanläggning lanserade Schneider Electric 2016 EcoStruxure™ Power. Det är en IoT-anpassad arkitektur och plattform som digitaliserar och förenklar eldistributionssystem för låg- och mellanspänning. Lösningen förser användare med data som genom analys utgör grunden till beslut som innebär ökad säkerhet för såväl människor som tillgångar, samt maximerar effektiviteten och kontinuiteten hos verksamheter.

– Elkraftsmarknaden är under kraftig utveckling gällande digitalisering, elektrifiering och utveckling av förnybara energikällor. Vi ser ett ökat behov hos våra kunder att utveckla till mer digitala lösningar och plattformar för att kunna möta denna utveckling på ett hållbart och driftsäkert sätt. Jag ser fram emot att fortsatt leda den svenska verksamheten och hjälpa våra kunder i deras digitala utveckling, säger Sebastien Meyer Lagouarde.