Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden.

De 250 nya laddarna, med dubbla ladduttag, är så kallade normalladdare (upp till 22kW).

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter kan vi öka takten i omställningen av transportsektorn samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon. Intresset för elbilar och laddning ökar kraftigt och Göteborg ligger i framkant när det gäller antalet laddare. Att det finns ett väl utbyggt laddnätverk är viktigt av många skäl, inte minst för Göteborgs attraktivitet som besöksdestination och som möjliggörare för andra aktörers satsningar, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Laddarna kommer att placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag och på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

– Satsningen på 500 nya laddplatser inom Parkering Göteborg är ett konkret sätt för oss att bidra till ett hållbarare Göteborg. Allt fler av våra kunder kör elbil och vi har en förväntan om en ökad efterfrågan på laddning kommande åren. Nu skapar vi förutsättningar för att både boende och besökare i staden ska känna en trygghet i att laddkapaciteten finns när du behöver den, säger Kristina Rejare, VD på Göteborgs Stads Parkering.

Fakta 500 nya publika laddplatser

Göteborg Energi gör tillsammans med Göteborgs Stads Parkering en omfattande satsning på fler publika laddare för elbilar i Göteborg. Satsningen innebär att cirka 250 laddare sätts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg.

  • Varje laddare har två ladduttag.
  • Laddarna sätts upp under hösten och vintern 2020/2021
  • Laddarna är så kallade normalladdare – upp till 22kW
  • Laddarna ansluts till befintligt laddningsnätverk och betalningsfunktionalitet
  • Laddarna sätts upp på parkeringsytor som i dag saknar laddningsmöjligheter och på befintliga parkeringar där beläggningen i dag är hög
  • Satsningen på publik laddning för elbilar är en av Göteborg Energis insatser för ett hållbart Göteborg.