Andreas Bodén, försäljningschef på PowerCell Sweden. samt Stefan Ölander, vd för Soltech.

PowerCell Sweden AB (publ) har undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal med Soltechkoncernen gällande en utveckling av stationära energilösningar baserade på de båda bolagens produkter inom bränsleceller och solenergi. I ett första samarbetsprojekt kommer de båda bolagen att genomföra en förstudie avseende en stationär lösning för att säkra strömförsörjningen för Amokabel AB i Alstermo, Småland.

Soltechkoncernen är Sveriges ledande leverantör av energilösningar baserade på solenergi och utvecklar och säljer kompletta lösningar där solceller integreras i tak och fasader. Samarbetsavtalet med PowerCell Sweden AB syftar till att utnyttja de båda företagens kompetens och produkter för att erbjuda stationära energilösningar där solceller och bränsleceller kombineras. Genom att använda överskottsenergi från solceller till att tillverka vätgas kan energin från solcellerna lagras och vid behov omvandlas igen till el med hjälp av bränsleceller.

”Detta samarbetsavtal är ett stort genombrott”

Den förstudie som de båda företagen nu skall göra för Amokabel syftar till att utreda om solenergi i kombination med vätgaslagring och bränsleceller kan lösa företagets effektproblem. I takt med att Amokabel vuxit och ökat sin produktion har bolaget fått problem med rådande effektbrist i det befintliga elnätet.

”Det ökande behovet av energi och framför allt hållbar energi, gör kombinationen solenergi och bränsleceller oerhört intressant. Vi ser därför stora möjligheter för stationär kraftgenerering baserad på lokalt framställd och lagrad vätgas i kombination med bränsleceller,” säger Andreas Bodén, försäljningschef på PowerCell Sweden.

”Detta samarbetsavtal är ett stort genombrott när det gäller att hjälpa alla företag och offentlig sektor med den stora problematiken kring effektbrist i elnätet. Affärsmöjligheterna är mycket stora och vi är glada och stolta över att Powercell väljer vår koncern som samarbetspartner,” säger Stefan Ölander, vd för Soltech.